Social media

Veelgestelde vragen

Om u snel van dienst te kunnen zijn staan hieronder antwoorden op de ons veel gestelde vragen.

Over Databank Arbo & Milieu

Wat kan ik vinden in de Databank?

De Databank Arbo & Milieu is al vanaf 1996 het meest volledige en actuele naslagwerk voor de milieu- en veiligheidsprofessional. Een hoeveelheid van maar liefst 52.000 documenten is voor u gerangschikt op onderwerp en houden wij voor u actueel aan de hand van alle wijzigingen in wet- en regelgeving.

De Databank Arbo & Milieu is een uitstekend hulpmiddel voor elke professional die altijd en overal toegang wil tot actuele juridische informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden/veiligheid en milieu. De Databank Arbo & Milieu bevat

 • Nationale wetgeving (wetten, besluiten, regelingen, incl. toelichtingen, bijlagen en wijzigingen)
 • Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen)
 • Internationale wetgeving (protocollen en verdragen)
 • Provinciale wetgeving en beleidsplannen
 • Nederlandse en Europese jurisprudentie
 • Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken)
 • Pseudo-wetgeving (aanbevelingen, BREF, handleidingen, PGS- en CPR-richtlijnen etc.)
 • Praktijkinformatie (brochures, rapporten etc.)
 • Artikelsgewijze toelichtingen (Kern van de Eis)
 • Checklijsten en verplichtingen

Hoe actueel is de informatie op de Databank?

De informatie in de Databank Arbo & Milieu wordt door onze eigen redactie dagelijks bijgewerkt aan de hand van gepubliceerde wijzigingen. Denkt u hierbij aan Staatsbladen, Staatscourant, publicaties van de Europese Unie, regionaal beleid, uitspraken van de Raad van State etc.

Op de wijzigingspagina bij uw register kunt u, door zelf een periode te selecteren, een wijzigingsoverzicht genereren dat past bij uw behoefte.

Doordat wij gepubliceerde wijzigingen direct verwerken, zijn wij in staat u ook te laten zien welke wijzigingen nog in werking moeten treden. Zo kunt u dus daadwerkelijk anticiperen op toekomstige wetgeving.

Over tool Register

Voldoet de tool Register aan ISO 14001/ISO 45001?

De tool Register biedt u een specifiek filter op alle (inter)nationale wet- en regelgeving en geeft u op wetsartikelniveau per thema (afval, bodem, lucht, milieumanagement, vergunningen, etc.) inzage in de op uw situatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Eenmaal aangemaakt zorgt RDMG ervoor dat deze informatie actueel blijft en dat u door ons geïnformeerd wordt over de wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u echt relevant zijn. U geeft zelf aan van welke periode u de wijzigingen wilt inzien.

ISO 14001:2015 en ISO 45001 vragen van u inzicht te hebben en houden in voor uw organisatie relevante vereisten en die te koppelen aan bedrijfsspecifieke onderdelen. De tool Register stelt u geheel op maat samen, door bijvoorbeeld ook afdelingsnamen, verwijzingen naar procedures e.d. op te nemen.

Gebruik van onze tool Register zorgt dat u voldoet aan die specifieke vereisten uit ISO 14001:2015 en ISO 45001.

Wat is de Kern van de Eis in het register?

De tool Register is voorzien van functionaliteit genoemd “Kern van de Eis”. Dit betekent dat per artikel een korte kernachtige toelichting beschikbaar is die u als gebruiker inzicht geeft in waar het specifieke artikel feitelijk over gaat.

Over tool Compliance

Kan ik taken opnemen in de tool Compliance?

Onze compliance tool gaat uit van de gegevens die zijn opgenomen in het register van relevante wet- en regelgeving van uw organisatie. Kort gezegd legt de tool vast, per regel uit het register van wet- en regelgeving, hoe de naleving van die wettelijke verplichting binnen de organisatie is geborgd. Door het toewijzen van taken en controle op de uitvoering daarvan, toont uw organisatie vervolgens aan dat zij die borging ook daadwerkelijk uitvoert

Beschikt de tool Compliance over emailnotificatie?

Ja, bij het toewijzen van een taak in de tool Compliance heeft u de mogelijkheid de taakeigenaar automatisch een mailbericht te laten sturen die hem herinnert aan het uitvoeren van de taak. U heeft de mogelijkheid zelf te bepalen hoe ver van te voren dit mailbericht wordt gestuurd. Aanvullend kunt u ook een mailbericht laten sturen op de dag van de door u gestelde deadline.

Over mijn Account

Wachtwoord vergeten?

Alle producten van RDMG Uitgevers zijn beveiligd tegen oneigenlijk gebruik door toepassing van persoonlijke inloggegevens. Op het inlogscherm kunt u door te klikken op “Wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen voor uw eigen account. Uw mailadres is immers gekoppeld aan uw persoonlijke toegang.

U ontvangt per ommegaande een mailbericht met een link die u leidt naar een pagina waarop u een nieuw wachtwoord kunt opgeven. Vervolgens gebruikt u het nieuwe wachtwoord om in te loggen en onze producten te gebruiken.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

We raden u aan om uw wachtwoord periodiek te wijzigen. Op deze wijze voorkomt u oneigenlijk gebruik van uw account.

Het wachtwoord wijzigt u eenvoudig door naar uw omgeving te gaan. Via welkom <naam>, kunt u verder klikken naar Mijn Account. In deze omgeving kunt u rechts aangeven dat u uw wachtwoord wilt wijzigen. De wijziging zal na bevestiging op de knop wachtwoord wijzigen direct van kracht zijn.

Hoe kan ik voor mijn collega's ook inloggegevens aanvragen?

De abonnementen van RDMG Uitgevers maken gebruik van het principe “gelijk tijdig gebruik”. Dit wil zeggen dat u (afhankelijk van uw abonnement) met een of meerdere personen tegelijkertijd gebruik kunt maken van uw abonnement.

Wij adviseren u om voor iedere gebruiker specifiek eigen inloggegevens aan te vragen. Hierdoor kan iedere gebruiker namelijk onze producten inrichten zoals hij dat wenst. Optimaal gebruiksgemak dus!

Persoonlijke inloggegevens vraagt u bij ons kosteloos aan door een mailbericht te sturen aan info@rdmg.nl waarin u melding maakt van de naam en het mailadres van de nieuwe gebruiker. Hij ontvangt binnen 24 uur van ons een mailbericht met zijn persoonlijke inloggegevens.

Waarom RDMG?

Altijd en overal toegang tot de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving en de wijzigingen daarin. Praktische tools die u helpen te voldoen aan ISO 14001:2015 en ISO 45001.

 • Wet- en regelgeving altijd actueel
 • Inzicht krijgen en houden
 • Artikelsgewijze toelichting
 • Aantoonbaar maken dat u voldoet
 • Unieke maatwerkmogelijkheden
 • Optimaal gebruiksgemak

Een maand gratis proberen? Dat kan!

Probeer Compliance 30 dagen gratis

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Proefaccount

Bijhouden wet- en regelgeving vermoeiend? Met RDMG maak je het jezelf makkelijk!

Probeer 30 dagen gratis