Payrolling betaalt zich uit!

Bij Sloobest kunt u uw werknemers op de payroll zetten. U besteedt dan het formele werkgeverschap uit aan Sloobest en wordt functioneel werkgever. Sloobest neemt het formele werkgeverschap van u over voor de medewerkers die door uzelf geselecteerd en geworven zijn. Wij gaan een arbeidsrelatie aan met de medewerker en stellen hem of haar ter beschikking aan  u als opdrachtgever. U hoeft zich niet meer te bekommeren over salariëring, arbeidsvoorwaarden, de uitbetaling van vakantiedagen, loonheffing- en pensioenafdrachten.
Voor een organisatie is een payroller doorgaans goedkoper dan iemand in vaste dienst. U bespaart immers op een flink aantal administratieve handelingen en verlaagt uw werkgeversrisico, bijvoorbeeld in geval van ziekte op ontslag van de werknemer.

Voordelen van payrolling:

  • Sloobest neemt juridisch werkgeverschap over
  • Totale controle over de personele kosten
  • Een correcte verwerking van salarismutaties
  • Een tijdige verloning van uw medewerkers
  • U betaalt een vast tarief per 4 weken
  • U ontvangt periodiek maar één factuur
  • Het beheer van contracten en uitzendovereenkomsten
  • Het doen van ziekmeldingen
  • Geen administratieve lastendruk inzake belastingen, ziekte e.d.